sînema Amûdê
Şewata
Sînema Amûdê
13.11.1960
sînema Amûdê
Doseya Sînema Amûdê www.amude.com

MIHEMEDÊ XWA LÊ XWEŞÎ*

Mele Ehmedê NamîDibêjin hêj destpêka agir bû, lê hin bi hin pêtiyên wî dijwar dibûn. Koma admîzadan hawara agir, jin û mêr li hev sitûr dibûn.
Me dî ji wê koma bêjimar xortekî ciwan û hêja, hunermend û canpola, mêrxas û xîrteşînas, "Mihemedê kurê Seîdê Deqorî", derket. Peywend û zincîrê jinê qetandin, weke şîrekî xeyidî û teyrekî bazî ku xwe berde ser nêçîrê, êrîş berda kûrangiha agir, kûrangiha mirinê; hundirê sînemê, ta ku gihişt zarokan û ji wan dido dan bin çengê xwe û anîn der. Cara duduwa dîsa êrîşî hundir kir û du zarokên din anîn der.

Bi vî hawayî êrîş li dû êrîşê ta ku donzde zarok ji kûrangiha mirinê, ji nav pêlên dojehê anîn der.

Lê sed mixabin, di êrîşa cara dawî de agir girte cil û canê wî. Ji ser ta bi qedem ew jî bû pêtek agir û sînema bi carekê de hilweşiya, bi ser wî û zarokên mayî de hate xwar. Hedan neket canê wî ta ku bû qurban ji bo lawanê miletê xwe.

Ji kevnare dibêjin çi kesê mal û canê xwe di riya fedekariyê de bide, hertim rûpelên mêjûyê jê re vekirî ne.

Ey Mihemedê Xwa lê xweşî... tû û hevalên xwe siparî dilovanî û mehrevaniya Yezdanê pak bin.

----------------------------------------------------------------------------
* Ji pirtûka M. Ehmedê Namî ya bi navê "agirê sînema Amûdê" (Weşanên Jîna nû: 12, Uppsala 1987)


   veger rûpela destpêkê
  M. Ehmedê Namî

Mihemedê Seîd Axa Deqorî

"L sed mixabin, di rşa cara daw de agir girte cil can w."