sînema Amûdê
Şewata
Sînema Amûdê
13.11.1960
sînema Amûdê
Doseya Sînema Amûdê www.amude.com

PÊŞBÎNIYA KALEKÎ AMÛDÎ

Jan Dost - Herne/ElmanyaTu hîn çênebûbûyî, diya min digot, em bi sedê kîlomitran dûrî Amûda xwe bûbûn. Wê demê jî, rêyên rast û rast nebûn. Em salê carekê tenê diçûn ziyareta xizm û merivên xwe.

Payîzeke di destpêka xwe de xemgîn xuya bû, ezmanekî destgirtî û çavteng, sayî û hişk, heta teyrikan xwe li wî ezmanî zûha nedikirin xwedî. Kalkê te, ew weliyê Xwedê bû, her dibû esrê teng, kurkê xwe diavête ser milên xwe û gopalê xwe yê ji dara gwîzê dixiste destê xwe û dihate oda malê.
Nûqsan bû, ji herdu çavan kor bûbû, lê bi çavên dil didît, kalkê te.

Wî bîna her zarokekî xwe zanîbû û bîna axa Amûdê ji bîra wî neçûbû. Baran li Amûdê bibariya, digot: "Ma bîna axa şil tê we jî?" Kesek li Amûdê bimira, destê xwe dida ber guhê xwe û berê guhê xwe dida rojhilat û digot: "Hûn jî dengê girî dibihîzin?".

Lawê min, diya min digot, ew payîz bi ser gurê çiyan de neçe, payîzeke weke zilindarê bû, tama wê ya tehl di bin zimanê her yekî Amûdî de ye, heta ku sax be, ji bîra wî naçe.

Esrekê piştî nimêjê, kalkê te kete derî û weke zarokekî dê windakirî giriya.
"Apo, apo", ez çûme pêşiya wî, "çi qewimî ye??".

Ez tirsiyam. Kalkê te ji bo mirina yekî û dudiyan nagirî, ne jî bo şewata zadekî û du zadan, lê çi bûye??
Piştî hat li ser postê beran rûnişt, min jê pirsî:
"Apo, çi qewimî ye?"

Dîsa weke zarokan giriya û got: "Agir bi Amûdê ket, agir!!!"

Em bi sedê kîlomitran ji Amûdê dûr bûn, û kalkê te nuqsan bû.

Herne, 10.11.2001


   veger rûpela destpêkê
  Jan Dost (dîha)

"Agir bi Amûdê ket, agir!!!"